Online Games

بازی های آنلاین

چگونه بازی در بازی شکنجه

رای:408
شکنجه

بازی آنلاین که در آن شما خود را قوس ، دشمن و گرفتار منجر به اتاق شکنجه خود. لذت بردن از خشونت ، تلاش برای طولانی تر کردن لذت.

اضافه شده 2/11/2011
بازی 1189765 زمان
آخرین بازی 23/7/2014


Online Games

دیدگاهها برای : بازی:

ثبت 23/7/2014 11:28:40

!!!!

3/11/2012 08:16:48